Ik ben patiënt, hoe kan ik een klacht indienen?

Als patiënt kunt u uw klacht op de volgende manier uiten:

  1. Uw klacht melden bij de praktijk.
    Heeft u een klacht over uw behandelaar (een klacht over de zorgverlening of bejegening)? Dan kunt u een klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van uw podopraktijk. U kunt ervan uitgaan dat de klachtenfunctionaris onafhankelijk en onpartijdig zijn functie kan uitoefenen en vertrouwelijk met uw gegevens omgaat.

  2. Uw klacht melden bij de branche organisatie.
    Wanneer de betreffende podotherapiepraktijk niet beschikt over een klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij SoloPartners – Dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg.

  3. Uw klacht bespreken met de behandelaar.
    Wij raden u aan om na registratie van uw klacht deze eerst te bespreken met uw behandelaar. Als u dat moeilijk vindt, dan kunt u iemand uit uw omgeving vragen met u mee te gaan.