Vergoedingen

Bij de meeste zorgverzekeraars kunnen wij rechtstreeks declareren als de behandeling uit de aanvullende verzekering komt. Op deze pagina kunt u alles vinden over vergoedingen vanuit uw zorgverzekering voor onze podologie- en pedicurebehandelingen. 

Podologie vergoedingen

Bij de meeste zorgverzekeraars kunnen wij rechtstreeks declareren als de behandeling uit de aanvullende verzekering komt. Podologie wordt vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg uw zorgverzekeraar en uw polis.
Neemt u bij uw eerste bezoek uw verzekeringspasje en een geldig legitimatie mee!

Bekijk de vergoedingen via deze website.

Pedicure vergoedingen

Diabetes en reumapatiënten en patienten met CVA komen voor vergoeding in aanmerking vanuit hun aanvullende verzekering. Voor de exacte vergoeding dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Ortheses en nagelbeugels worden door sommige verzekeraars vergoed. Voor de exacte vergoeding dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Diabetespatiënten met zorgprofiel 1 kunnen hun behandeling vergoed krijgen vanuit de aanvullende verzekering, voor de exacte vergoeding dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Diabetespatiënten met zorgprofiel 2, 3 of 4 worden vergoed vanuit de basis verzekering. Het gaat hierbij alleen om medisch noodzakelijke voetzorg. Voor het cosmetische deel geldt geen vergoeding en zal een eigen bijdrage in rekening worden gebracht. Afhankelijk van de podotherapeut waar u geweest bent, kan dit bedrag verschillen.

Wij hebben met verschillende podotherapeuten een contract voor de diabetische voetzorg. Dit zijn Podotherapie Wender, Podotherapie happy feet en Podotherapie Hallux. De medisch noodzakelijke voetzorg declareren wij dan ook rechtstreeks bij de podotherapeut. Het niet medisch noodzakelijke deel dient u in de praktijk direct af te rekenen.

Bij de meeste zorgverzekeraars kunnen wij rechtstreeks declareren als de behandeling uit de aanvullende verzekering komt.

Neemt u bij uw eerste bezoek uw verzekeringspasje en een geldig legitimatie mee!

Bekijk de vergoedingen via deze website.