Wanneer wordt een klacht beëindigd?

De ingezette procedure van klachtbehandeling wordt beëindigd wanneer:

  • u uw klacht schriftelijk intrekt voordat de bovengenoemde procedure daadwerkelijk in gang is gezet;
  • als na bemiddeling of overleg blijkt dat u instemt met de afhandeling van de klacht door de podotherapeut.
  • u heeft aangegeven het niet eens te zijn met de uitkomst van de klachtafhandeling. Vervolgens kunt u bezien of uw geschil met de behandelaar wilt voorleggen aan de Geschillencommissie.